Texty

Poďme spolu písať

Web copy


Produktové stránky
CTA (Call-to-Action) texty
Podstránky na mieru
Blogové články
Transakčné e-maily


Reklamné texty (AdWords)


ETA (Expanded Text Ads)
+ rozšírenia o štruktúrované úryvky
+ rozšírenia o popisy
+ rozšírenia o odkazy na podstránky
Texty pre predajcov do afiliačných kampaní

Meta dáta


Title
Description
Alt text + Alt tag (pre obrázky)